SGB / Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

SGB / Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
MİSYON-VİZYON

 

MİSYON

 

Bakanlığımıza mevzuatla verilen asli görevleri dışında oluşan fiyatlandırılabilir nitelikteki hizmetleri yerine getirmek, bu hizmetleri fiyatlandırmak, tahsilâtlarını yapmak, hizmetin yerine getirilmesi ile ilgili yatırım ve cari harcamalar yapmak.

 

VİZYONUMUZ

 

 İşletme gelirlerinin verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesi ve elde edilen gelirlerin tanımlanmış standartlarda Bakanlığımız stratejik planı ve bütçe ilkelerine uygun şekilde etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, muhasebeleştirilmesi, saydamlık ve erişilebilirlik ilkelerine uygun raporlanması