Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
GÖREV

 

04.07.2011 tarihli ve 27984 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımıza verilen asli görevleri dışında oluşan İşletme faaliyet alanları olarak belirlenmiş fiyatlandırılabilir nitelikteki hizmetleri yerine getirmek, bu hizmetleri fiyatlandırmak, tahsilâtlarını yapmak, hizmetin yerine getirilmesi ile ilgili yatırım ve cari harcamalar yapmak, bu faaliyetler dahilinde oluşan mali verileri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında kayıt altına almak ve mali raporları hazırlamak.